logo

计算机学院2020年春季不开在线课程汇总表

发布者:史春花   发布时间:2020-02-13   浏览次数:19

序号

课程名

班级

1     

模拟电子技术

19通信工程

2     

office高级应用

校公选课

3     

物联网控制

17物联网

4     

电脑组装与维修

校公选课

5     

中学综合实践活动设计

17计科1班、2

6     

中学信息技术学科课程标准与教材研究

17计科1班、2

7     

基础教育课程改革专题

17计科1班 、2